კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

5 მაისი 2011

გამარჯვებული სტუდენტები მონაწილეობას მიიღებენ სამეცნიერო კონფერენციაში „კერძო ბიზნესი საქართველოში“, რომელიც 13-14 მაისს გაიმართება ქ. თელავში.

5 მაისი 2011

კონფერენცია ორ სექციად ჩატარდა: საჯარო სამართლის სექცია და კერძო სამართლის სექცია.

4 მაისი 2011

ბატონი სტრომე პირველი უცხოელი ექსპერტია, რომელიც  საქართველოს ღირსების ორდენით არის დაჯილდოებული.

4 მაისი 2011

ამჯერად სტუდენტებს  საკუთარი თავი ინგლისურ ენაზე მეტყველებაში, გამოთქმაში და ზეპირ აზროვნებაში უნდა შეემოწმებინათ.

29 აპრილი 2011

ლევან ღვინჯილიამ სტუდენტებთან ვრცლად ისაუბრა ქართული ენის სიწმინდის, მისი განვითარებისა და დაცვის აუცილებლობაზე.

29 აპრილი 2011

საუკეთესო სტუდენტებს, სერტიფიკატებთან ერთად, სამახსოვრო საჩუქრები გადაეცათ.

27 აპრილი 2011

მეორე ტურში, ავტომატურად, ექვსი სტუდენტი გადავიდა.

26 აპრილი 2011

პოლონეთის საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლომ საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა.

22 აპრილი 2011

ჟურნალი მიმოიხილავს საერთაშორისო და სისხლის სამართალს, კრიმინოლოგიასა და კრიმინალისტიკას, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიასა და ისტორიას, სამოქალაქო სამართალსა და პროცესს.

ჟურნალი მიმოიხილავს საერთაშორისო და სისხლის სამართალს, კრიმინოლოგიასა და კრიმინალისტიკას, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიასა და ისტორიას, სამოქალაქო სამართალსა და პროცესს.

ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“ - 2011 წლის პირველი ნომერი გამოვიდა

19 აპრილი 2011

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტები თავისუფალი კომპეტენციების არჩევითობის პრინციპს გაეცნენ.