დაგვიკავშირდით

მისამართი: საქართველო, 0101, თბილისი, სამღერეთის ქ. 5

ტელეფონი: (995 32) 2 66 15 12; 2 24 65 90; 2 24 65 91; 2 66 23 41

ფაქსი: (995 32) 2 246 591

მობ: 5(96) 143 300

ელ. ფოსტა: info@giu.edu.ge

ვებგვერდი: www.giu.edu.ge

Captcha