2023-2024 სასწავლო წლის
აკადემიური კალენდარი

ბაკალავრიატი

დასაწყისი

დასასრული

შემოდგომის სემესტრი

18 - 09 - 2023

16 - 02 - 2024

შუალედური შემოწმება

30 - 10 - 2023

10 - 11 - 2023

გამოცდები

08 - 01 - 2024

26 - 01 - 2024

საშობაო არდადეგები

01 - 01 - 2024

05 - 01 - 2024

გაზაფხულის სემესტრი

04 - 03 - 2024

26 - 07 - 2024

სალექციო პერიოდი

04 - 03 - 2024 22 - -06 - 2024

შუალედური შემოწმება

15 - 04 - 2024

26 - 04 - 2024

შუალედური გამოცდების აღდგენა13 - 05 - 2024

18 - 05 - 2024

დამატებითი გამოცდები

24 - 06 - 2024

26 - 07 - 2024

იხილეთ დაწვრილებით