2022-2023 სასწავლო წლის
აკადემიური კალენდარი

ბაკალავრიატი

დასაწყისი

დასასრული

შემოდგომის სემესტრი

19 - 09 - 2022

03 - 02-2023

შუალედური შემოწმება

31 - 10 - 2022

11 - 11 - 2022

გამოცდები

09 - 01 - 2023

20 - 01 - 2023

საშობაო არდადეგები

02 - 01 - 2023

06 - 01 - 2023

გაზაფხულის სემესტრი

20 - 02 - 2023

30 - 06 - 2023

შუალედური შემოწმება

03 - 04 - 2023

14 - 04 - 2023

გამოცდები

05 - 06 - 2023

30 - 06 - 2023

ზაფხულის არდადეგები

30 - 06 - 2023

- - 00 - 2023

იხილეთ დაწვრილებით