სწავლება საზღვარგარეთ

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ხელს უწყობს საზღვარგარეთის წამყვან უმაღლეს სასწავლებლებში ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტთა მობილობას.

უნივერსიტეტის არსებობის მცირე დროის მანძილზე უკვე გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები ნიდერლანდების ერთ-ერთ უდიდეს და ცნობილ ინჰოლანდის უნივერსიტეტთან (ნიდერლანდების სამეფო) და ბირმინგემის კოლეჯთან (დიდი ბრიტანეთი).

ინჰოლანდის უნივერსიტეტის ჰარლემის ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად შემუშავდა ერთობლივი საგანმანათლებლო კურსი – Community Based Tourism (CBT-1,CBT-2).

ბირმინგემის კოლეჯთან გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ხორციელდება აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების მივლინება/გადამზადება ინგლისური ენისა და ბიზნესის ადმინისტრირების განხრით.