გთუნი აქტიურად თანამშრომლობს 20-მდე უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებასთან საზღვარგარეთ. მათ შორის აღსანიშნავია პარტნიორული ურთიერთობები: