უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები

თარიღი

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2017 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი


მაგისტრატურა

ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა
2016 წლის გამოშვება ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა მაგისტრატურა მაგისტრატურა
2015 წლის გამოშვება ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი ბაკალავრიატი
მაგისტრატურა მაგისტრატურა მაგისტრატურა

2014 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

2013 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურაი

2012 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

2011 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

2010 წლის გამოშვება

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა