ფაკულტეტები

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებს უმაღლესი განათლების - ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებს.

უნივერსიტეტშიო ფუნქციონირებს ორი ფაკულტეტი: ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების და სამართლის ფაკულტეტი.

ფაკულტეტებზე ხორციელდება შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი


ბაკალავრიატი

 • მენეჯმენტი;
 • მარკეტინგი;
 • ფინანსები;
 • ტურიზმი;
 • ჟურნალისტიკა;
 • ფსიქოლოგია.

მაგისტრატურა

 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
 • საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება (გთსთსუ - ბირმინგემის კოლეჯი);
 • საბანკო საქმე;
 • რეკრეაციული ტურიზმი;
 • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი


ბაკალავრიატი

 • სამართალმცოდნეობა.

მაგისტრატურა

 • სისხლის სამართალი;
 • კერძო სამართალი.