ფაკულტეტები

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებს უმაღლესი განათლების - ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებს.

უნივერსიტეტშიო ფუნქციონირებს ორი ფაკულტეტი: ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების და სამართლის ფაკულტეტი.

ფაკულტეტებზე ხორციელდება შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი


ბაკალავრიატი:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები)
  • ტურიზმი
  • ჟურნალისტიკა
  • ფსიქოლოგია

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

მაგისტრატურა:

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი
  • მასობრივი კომუნიკაცია

სამართლის ფაკულტეტი


ბაკალავრიატი:

  • სამართალი

მაგისტრატურა:

  • სისხლის სამართალი
  • კერძო სამართალი