ფაკულტეტები

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი ახორციელებს უმაღლესი განათლების - ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამებს.

უნივერსიტეტშიო ფუნქციონირებს სამი ფაკულტეტი: ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და სამართლის ფაკულტეტი.

ფაკულტეტებზე ხორციელდება შემდეგი საგანმანათლებლო პროგრამები:

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი


ბაკალავრიატი

 • მენეჯმენტი;
 • მარკეტინგი;
 • ფინანსები;
 • ტურიზმი.

მაგისტრატურა

 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
 • საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება (გთსუ - ბირმინგემის კოლეჯი);
 • საბანკო საქმე;
 • რეკრეაციული ტურიზმი.

სამართლის ფაკულტეტი


ბაკალავრიატი

 • სამართალმცოდნეობა.

მაგისტრატურა

 • სისხლის სამართალი;
 • კერძო/ბიზნეს სამართალი.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბაკალავრიატი

 • ჟურნალისტიკა;
 • ფსიქოლოგია.

მაგისტრატურა

 • მასობრივი კომუნიკაცია.