კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

26 მარტი 2013

„ევროპული ცენტრი“ ახორციელებს ინოვაციურ საერთაშორისო კონფერენციებს, სემინარებს და ახალგაზრდულ ფორუმებს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში.

22 მარტი 2013

კონფერენციამ საინტერესოდ და საქმიან ვითარებაში ჩაიარა.

20 მარტი 2013

ელჩმა მოკლედ მიმოიხილა საქართველო–გერმანიას შორის არსებული ეკონომიკურ–პოლიტიკური, კულტურული და საგანმანათლებლო ურთიერთობები.

 

19 მარტი 2013

სამინისტროსა და ახალგაზრდებს შორის თანამშრომლობის გარკვეული მიმართულებები გამოიკვეთა.

18 მარტი 2013

რეკლამა რამდენიმე კრიტერიუმით ფასდებოდა: კრეატიულობა, შემოქმედებითობა, დრო, ვიზუალური მხარე და პრეზენტაბელობა.

 

 

12 მარტი 2013

შეკითხვებზე სტუდენტებმა ამომწურავი და კომპეტენტური პასუხები მიიღეს.

 

19 თებერვალი 2013

გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები.

 

18 თებერვალი 2013

ფინალურ ტურში სამივე ფაკულტეტიდან თითო სტუდენტი გავიდა.

13 თებერვალი 2013

მხარეთა ურთიერთთანამშრომლობა გულისხმობს უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის სამინისტროს სისტემაში სასწავლო პრაქტიკული კურსის გავლას.

28 დეკემბერი 2012

კონკურსში მონაწილე სტუდენტებს საუკეთესო საჯარო პოლიტიკის დოკუმენტის წარმოდგენა ევალებოდათ.