როგორ ჩავაბარო გურამ თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტში?

2020 – 2021 სასწავლი წელი

(ბაკალავრიატის საფეხური)

  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაზე, შემოხაზე 1430102 და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

ჩასაბარებელი გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია

  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის ტურიზმის პროგრამაზე, შემოხაზე 1430101 და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

ჩასაბარებელი გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია


  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის სამართლის პროგრამაზე შემოხაზე 1430103 და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

ჩასაბარებელი გამოდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია

  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის ჟურნალისტიკის პროგრამაზე, შემოხაზე 1430104 და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

ჩასაბარებელი გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია

  • თუ გსურს ისწავლო გთუნის ფსიქოლოგიის პროგრამაზე, შემოხაზე 1430105 და ჩააბარე ერთიანი ეროვნული გამოცდები.

ჩასაბარებელი გამოცდები

ქართული ენა და ლიტერატურა

უცხო ენა

მათემატიკა ან ისტორია

#გთუნი

#ვისაცსწავლაუნდა

#როცასწავლასიამოვნებაა

#შექმენიშენიმომავალიჩვენთანერთად