2022-2023 სასწავლო წლის
აკადემიური კალენდარი

მაგისტრატურა

დასაწყისი

დასასრული

შემოდგომის სემესტრი

10 - 10 -2022

24 - 02 - 2023

გამოცდები

30 - 01-2023

17 - 02 – 2023

შუალედური შემოწმება

21 - 11-2022

02 - 12 - 2022

გაზაფხულის სემესტრი

06. - 03 - 2023

14 - 07 - 2023

შუალედური შემოწმება

17 - 04 - 2023

28- 04 -2023

გამოცდები

19 - 06 - 2023

14 - 07 - 2023

ზაფხულის არდადეგები

14 - 07 - 2023

- - - 00 - 2023იხილეთ დაწვრილებით