მიღება

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2015–2016 სასწავლო წლისათვის.

უნივერსიტეტში სწავლის მსურველებმა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების განაცხადის შევსებისას, უნდა გაითვალისწინონ უნივერსიტეტის საერთო და საფაკულტეტო კოდები.

უნივერსიტეტის კოდი – 143

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

– ტურიზმი – 143 01 01

– ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები) – 143 01 02

სამართლის ფაკულტეტი

– სამართალი – 143 01 03

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

– ჟურნალისტიკა – 143 01 04

- ფსიქოლოგია - 134 01 05