მიღება

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2021–2022 სასწავლო წლისათვის.

უნივერსიტეტში სწავლის მსურველებმა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების განაცხადის შევსებისას, უნდა გაითვალისწინონ უნივერსიტეტის საერთო და საფაკულტეტო კოდები.

უნივერსიტეტის კოდი – 143

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

- ტურიზმი;

- ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები);

- ჟურნალისტიკა;

- ფსიქოლოგია.


სამართლის ფაკულტეტი

- სამართალი