სასარგებლო ბმულები:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლები
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
გამოცდების ეროვნული ცენტრი
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

საქართველოში მოქმედი უმაღლესი სასწავლებლები

 1. სსიპ ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი www.batu.edu.ge
 2. შპს გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი www.gruni.edu.ge
 3. შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი www.gau.ge
 4. სსიპ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.atsu.edu.ge
 5. შპს ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი www.kseu.edu.ge
 6. ამერიკული ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის თბილისის ფილიალი-კოლეჯი www.auhtc.edu
 7. სსიპ აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია www.art.edu.ge
 8. სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი www.tsu-meskheti.edu.ge
 9. შპს სამედიცინო ინსტიტუტი ”ქუთაისი” www.mik.edu.ge
 10. შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი www.bni.edu.ge
 11. სსიპ გორის უნივერსიტეტი www.gu.edu.ge/news.php
 12. შპს ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსტიტეტი www.zdu.edu.ge
 13. შპს თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი „გორგასალი“ www.gorgasali.edu.ge
 14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი www.gtu.edu.ge
 15. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.tsu.edu.ge
 16. კავკასიის აკადემიური ცენტრი www.cac.edu.ge
 17. ESM - www.esm.tbilisi.edu.ge
 18. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი www.gau.ge
 19. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი www.tsmu.edu
 20. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.iliauni.edu.ge
 21. შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.tafu.edu.ge
 22. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი www.gsau.edu.ge
 23. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.tesau.edu.ge
 24. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი www.sou.edu.ge
 25. ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი www.batu.edu.ge
 26. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი www.ibsu.edu.ge
 27. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი www.sdasu.edu.ge
 28. სუხიშვილის უნივერსიტეტი www.sukhishvilebi.edu.ge
 29. ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი www.kseu.edu.ge
 30. თბილისის უნივერსიტეტი www.tbuniver.edu.ge
 31. საერთაშორისო სამართლისა და მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტი www.ssmu.edu.ge
 32. თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი „ჰიპოკრატე“ www.hippokrates.edu.ge
 33. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი www.freeuni.edu.ge
 34. უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“ www.aieti.edu.ge
 35. საქართველოს უნივერსიტეტი www.ug.edu.ge
 36. კავკასიის უნივერსიტეტი www.cu.edu.ge
 37. უნივერსიტეტი „გეომედი“ www.geosis.edu.ge
 38. საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი www.sessu.edu.ge
 39. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი www.ciu.edu.ge
 40. თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი „გორგასალი“ www.gorgasali.edu.ge
 41. საერთაშორისო ურთიერთობების უნივერსიტეტი www.tsuu.edu.ge
 42. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი www.gipa.ge
 43. უნივერსიტეტი "ინტერფარმი" www.interpharm.edu.ge
 44. თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი www.thu.edu.ge
 45. აიბი - ევრო-კავკასიური უნივერსიტეტი www.ibeku-tbilisi.edu.ge
 46. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი www.bni.edu.ge
 47. საქართველოს საპარტიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტი www.sangu.edu.ge
 48. თბილისის საბანკო-საფინანსო უნივერსიტეტი www.bankfininst.edu.ge
 49. სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი www.sabauni.edu.ge
 50. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ერეოვნული უნივერსიტეტი www.seu.edu.ge
 51. დავით გურამიშვილის სახელობის ქართულ-უკრაინული უნივერსიტეტი "იბერია" www.iberia.edu.ge
 52. აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემია www.art.edu.ge
 53. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა და სამართლის უნივერსიტეტი www.teusu.edu.ge
 54. წნორის კოლეჯი www.tsnori.edu.ge
 55. ქ. ქუთაისის სამუსიკო კოლეჯი www.kutmuscollege.edu.ge
 56. პეტრე შოთაძის სახელობის თბილისის სამედიცინო აკადემია www.tma.edu.ge
 57. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი www.tdasu.edu.ge
 58. ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი www.zdu.edu.ge