გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის

რექტორის

ბრძანება # 01-01/20

ბრძანება # 01-02/20

ბრძანება # 01-01/45

ბრძანება # 01-02/31

ბრძანება # 01-01/91

ბრძანება # 01-02/11

ბრძანება # 01-01/13

ბრძანება #01-02/16

ბრძანება # 01-01/27

ბრძანება # 01-02/18

ბრძანება # 01-01/63

ბრძანება # 01-01/70

ბრძანება # 01-01/69

ბრძანება # 01-01/72

ბრძანება # 01-01/73

ბრძანება # 01-01/75

ბრძანება # 01-01/78

ბრძანება # 01-01/79

ბრძანება # 01-01/76

ბრძანება # 01-01/84

ბრძანება # 01-02/39

ბრძანება # 01-02/44

ბრძანება # 01-01/99

ბრძანება # 01-01/03

ბრძანება # 01-01/01

ბრძანება # 01-01/29

ბრძანება # 01-02/13

ბრძანება # 01-02/14

ბრძანება # 01-01/57

ბრძანება # 01-01/59

ბრძანება # 01-02/17

ბრძანება # 01-01/84

ბრძანება # 01-01/03

ბრძანება # 01-01/98

ბრძანება # 01-01/09

ბრძანება # 01-02/09

ბრძანება # 01-02/12

ბრძანება # 01-01/46

ბრძანება # 01-01/49

ბრძანება # 01-01/53

ბრძანება # 01-01/54

ბრძანება # 01-01/57

ბრძანება # 01-01/62

ბრძანება # 01-01/63

ბრძანება # 01-03/152

ბრძანება # 01-01/67

ბრძანება # 01-01/68

ბრძანება # 01-02/22

ბრძანება # 01-01/84

ბრძანება # 01-01/85

ბრძანება # 01-01/01

ბრძანება # 01-01/02

ბრძანება # 01-01/03