საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი ჯიუ

(ყოფილი გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი)

ბრძანება # 01-01/28

ბრძანება # 01-02/23

ბრძანება # 01-01/02

ბრძანება # 01-01/01

ბრძანება # 01-02/11

ბრძანება # 01-02/08

ბრძანება # 01-02/52

ბრძანება # 01-01/79

ბრძანება # 01-01/76

ბრძანება # 01-01/75

ბრძანება # 01-01/74

ბრძანება # 01-02/46

ბრძანება # 01-02/01

ბრძანება # 01-01/02

ბრძანება # 01-01/01

ბრძანება # 01-02/78

ბრძანება # 01-01/71

ბრძანება # 01-01/69

ბრძანება # 01-01/58

ბრძანება # 01-01/57

ბრძანება # 01-01/56

ბრძანება # 01-01/55

ბრძანება # 01-01/54

ბრძანება # 01-01/53

ბრძანება # 01-02/23

ბრძანება # 01-02/22

ბრძანება # 01-01/12

ბრძანება # 01-01/11

ბრძანება # 01-02/03

ბრძანება # 01-02/02

ბრძანება # 01-01/02

ბრძანება # 01-01/84

ბრძანება # 01-01/82

ბრძანება # 01-01/81

ბრძანება # 01-01/60

ბრძანება # 01-02/27

ბრძანება # 01-01/53

ბრძანება # 01-01/43

ბრძანება # 01-01/39

ბრძანება # 01-01/37

ბრძანება # 01-01/36

ბრძანება # 01-01/35

ბრძანება # 01-01/34

ბრძანება # 01-01/33

ბრძანება # 01-01/17

ბრძანება # 01-01/15

ბრძანება # 01-01/13

ბრძანება # 01-01/11

ბრძანება # 01-01/09

ბრძანება # 01-01/07

ბრძანება # 01-01/06

ბრძანება # 01-01/02

ბრძანება # 01-02/03

ბრძანება # 01-01/01

ბრძანება # 01-01/79

ბრძანება # 01-01/77

ბრძანება # 01-01/70

ბრძანება # 01-01/67

ბრძანება # 01-01/61

ბრძანება # 01-01/60

ბრძანება # 01-01/59

ბრძანება # 01-01/58

ბრძანება # 01-01/57

ბრძანება # 01-02/17

ბრძანება # 01-01/56

ბრძანება # 01-01/51

ბრძანება # 01-01/50

ბრძანება # 01-01/48

ბრძანება # 01-01/47

ბრძანება # 01-01/43

ბრძანება # 01-01/42

ბრძანება # 01-01/41

ბრძანება # 01-01/30

ბრძანება # 01-01/24

ბრძანება # 01-01/23

ბრძანება # 01-01/18

ბრძანება # 01-01/17

ბრძანება # 01-01/11

ბრძანება # 01-01/06

ბრძანება # 01-01/03

ბრძანება # 01-01/02

ბრძანება # 01-01/104

ბრძანება # 01-01/91

ბრძანება # 01-01/90

ბრძანება # 01-02/49

ბრძანება # 01-02/46

ბრძანება # 01-02/45

ბრძანება # 01-02/43

ბრძანება # 01-01/83

ბრძანება # 01-01/82

ბრძანება # 01-01/75

ბრძანება # 01-01/74

ბრძანება # 01-01/73

ბრძანება # 01-01/72

ბრძანება # 01-01/71

ბრძანება # 01-01/70

ბრძანება # 01-01/69

ბრძანება # 01-01/68

ბრძანება # 01-01/60

ბრძანება # 01-01/64

ბრძანება # 01-01/58

ბრძანება # 01-01/52

ბრძანება # 01-02/32

ბრძანება # 01-01/23

ბრძანება # 01-01/22

ბრძანება # 01-02/20

ბრძანება # 01-01/08

ბრძანება # 01-01/02

ბრძანება # 01-01/107

ბრძანება # 01-02/42

ბრძანება # 01-01/90

ბრძანება # 01-01/73

ბრძანება # 01-01/62

ბრძანება # 01-01/61

ბრძანება # 01-01/83

ბრძანება # 01-01/79

ბრძანება # 01-01/76

ბრძანება # 01-02/31

ბრძანება # 01-01/66

ბრძანება # 01-01/64

ბრძანება # 01-01/59

ბრძანება # 01-01/58

ბრძანება # 01-01/57

ბრძანება # 01-01/54

ბრძანება # 01-01/53

ბრძანება # 01-01/51

ბრძანება # 01-01/44

ბრძანება # 01-01/43

ბრძანება # 01-02/21

ბრძანება # 01-02/20

ბრძანება # 01-01/30

ბრძანება # 01-01/23

ბრძანება # 01-02/14

ბრძანება # 01-01/12

ბრძანება # 01-01/04

ბრძანება # 01-01/02

ბრძანება # 01-01/01

ბრძანება # 01-01/85

ბრძანება # 01-01/68

ბრძანება # 01-01/67

ბრძანება # 01-01/63

ბრძანება # 01-01/62

ბრძანება # 01-01/54

ბრძანება # 01-01/53

ბრძანება # 01-01/49

ბრძანება # 01-01/46

ბრძანება # 01-02/12

ბრძანება # 01-02/09

ბრძანება # 01-01/98

ბრძანება # 01-02/17

ბრძანება # 01-01/59

ბრძანება # 01-02/14

ბრძანება # 01-02/13

ბრძანება # 01-01/29

ბრძანება # 01-01/01

ბრძანება # 01-01/03

ბრძანება # 01-02/44

ბრძანება # 01-02/39

ბრძანება # 01-01/76

ბრძანება # 01-01/79

ბრძანება # 01-01/78

ბრძანება # 01-01/75

ბრძანება # 01-01/72

ბრძანება # 01-01/69

ბრძანება # 01-01/70

ბრძანება # 01-01/63

ბრძანება # 01-02/18

ბრძანება # 01-01/27

ბრძანება #01-02/16

ბრძანება # 01-01/13

ბრძანება # 01-02/11

ბრძანება # 01-01/91

ბრძანება # 01-02/31

ბრძანება # 01-01/45

ბრძანება # 01-02/20

ბრძანება # 01-01/20