როგორ გავხდეთ კურსდამთავრებულთა ასოციაციის წევრი?

  • ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის ან მაგისტრატურის ნებისმიერი კურსდამთავრებული;
  • ასოციაციის წევრობა ნებაყოფლობითია;
  • ასოციაციაში გასაწევრიანებლად საკმარისია განაცხადის ფორმის შევსება.

შეავსეთ ასოციაციაში გაწევრიანების ანკეტა და გამოაგზავნეთ ელექტრონულ ფოსტაზე.


ჩვენი ელ. ფოსტის მისამართია: alumni@gttu.edu.ge