კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

20 ივნისი 2013

სტუდენტებმა ღირსეულად წარმოაჩინეს საკუთარი თავი გაერთიანებულ საუნივერსიტეტო კონფერენციაზე.

20 ივნისი 2013

კონფერენციის მონაწილეებს სამი მიმართულებით მოუწიათ მუშაობა: ტექნიკური, ჰუმანიტარული და ეკონომიკური.

14 ივნისი 2013

მემორანდუმი უწყებებს  შორის საგანმანათლებლო სფეროში თანამშრომლობას ითვალისწინებს.

28 მაისი 2013

გამარჯვება ფინალური ტურის მონაწილე ორივე გუნდის წევრებს ხვდათ წილად.

24 მაისი 2013

მიმდინარე წელს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია თემატურად მრავალფეროვანი და უფრო საინტერესო გამოვიდა.

20 მაისი 2013

სასკოლო ჩემპიონატი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და კალათბურთის ფედერაციის ორგანიზებით ჩატარდა.

15 მაისი 2013

გუნდებმა დამსწრე აუდიტორიას საინტერესო პრეზენტაციები წარმოუდგინეს.

14 მაისი 2013

სახელმძღვანელოში დიდი ადგილი ეთმობა ჰუმანიტარული სამართლის ნორმათა წარმოშობა–ჩამოყალიბების გნოსეოლოგიურ ფესვებს.

29 აპრილი 2013

კონკურსში პირველი ადგილი „Simple Solution“ დაიკავა.