გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს აბიტურიენტთა მიღებას 2014–2015 სასწავლო წლისათვის.

უნივერსიტეტში სწავლის მსურველებმა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების განაცხადის შევსებისას, უნდა გაითვალისწინონ უნივერსიტეტის საერთო და საფაკულტეტო კოდები.

უნივერსიტეტის კოდი – 143

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

– ტურიზმი

– ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები)

სამართლის ფაკულტეტი

– სამართალი

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

– ჟურნალისტიკა
- ფსიქოლოგია