გადახდის ვადები2023 წელს ჩარიცხულთათვის სწავლის წლიური გადასახადის დაფარვა, ხელშეკრულების შესაბამისად, შესაძლებელია ეტაპობრივად, ოთხ ნაწილად:

  • პირველი გადახდა - სწავლის სრული საფასურის არანაკლებ 25% სტუდენტი იხდის რექტორის მიერ განსაზღვრულ სტუდენტთა რეგისტრაციის განმავლობაში. ყოველ მომდევნო წელს კი - სწავლის დაწყებამდე;
  • მეორე გადახდა - სწავლის სრული საფასურის არანაკლებ 25% სტუდენტი იხდის არაუგვიანეს შესაბამისი მიმდინარე წლის 1 დეკემბრამდე;
  • მესამე გადახდა - სწავლის სრული საფასურის არანაკლებ 25% სტუდენტი იხდის არაუგვიანეს შესაბამისი წლის 1 მარტამდე;
  • მეოთხე გადახდა -სწავლის სრული საფასურის არანაკლებ 25% სტუდენტი იხდის არაუგვიანეს შესაბამისი მიმდინარე ლის 1 მაისამდე.