გადახდის ვადა


სწავლის წლიური გადასახადის დაფარვა, ხელშეკრულების შესაბამისად, შესაძლებელია ეტაპობრივად, ოთხ ნაწილად:

  • პირველი ნაწილი - სწავლის დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში (პირველკურსელთა გარდა);
  • მეორე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 დეკემბრამდე;
  • მესამე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 მარტამდე;
  • მეოთხე ნაწილი - მიმდინარე წლის 15 მაისამდე.