ევროკომისიის პროგრამა არის თანამშრომლობისა და მობილობის პროგრამა უმაღლესი განათლების სფეროში.