განცხადებები და ანონსები

ცხადდება კონკურსი გაცვლით პროექტში მონაწილეობის მსურველთათვის!

8 მაისი 2017

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს სამართლის და ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტების სტუდენტთა ღია კონკურსს ERASMUS + პროგრამის ფარგლებში ინჰოლანდის უნივერსიტეტში (როტერდამი, ნიდერლანდები) სწავლის მსურველთათვის 2017-2018 სასწავლო წლისათვის.

კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ მხოლოდ I-III კურსის სტუდენტებს!!!!

პროექტის სახელწოდებაა "მობილობა უსდ სტუდენტებისა და პერსონალისათვის (Mobility for Learners and Staff- Higher Education Student and Staff Mobility)".

პარტნიორები :

ინჰოლანდის უნივერსიტეტი (ნიდერლანდები) და გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი


იხილეთ კონკურსის პირობები....