ახალი ამბები

გიორგი გოგიაშვილი: სამოსამართლო სამართლის თანამედროვე პრობლემები

17 მარტი 2021

დღეს, 2021 წლის 17 მარტს, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკუკლტეტის ორგანიზებით, ვებინარი სახელწოდებით „სამოსამართლო სამართლის თანამედროვე პრობლემები“ ჩატარდა.

ონლიან ვებინარს უძღვებოდა გიორგი გოგიაშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მოსამართლე, სამართლის დოქტორი.


იხილეთ ფოტოგალერეა...