განცხადებები და ანონსები

მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

21 ივლისი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2020-2021 სასწავლო წლის მაგისტრატურის სწავლების საფეხურის შემდეგ სპეციალობებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
 • საბანკო საქმე;
 • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

 • სისხლის სამართალი;
 • კერძო სამართალი.


საბუთების მიღება:

სამართლის ფაკულტეტი: მ/წ 1 სექტემბრიდან 7 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა) 10:00 სთ - 16:00 სთ.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი: მ/წ 1 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა) 10:00 სთ - 16:00 სთ.

გამოცდების თარიღების, ფორმისა და საგამოცდო საკითხების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ უნივერსიტეტის ვებ გვერდის შემდეგ ლინკებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტიმაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ:

 • განცხადება გთუნის რექტორის სახელზე;
 • ფერადი ფოტოსურათი (3x4) ამობეჭდილი, (4 ცალი) და ელექტრონული ვერსია CD-ზე;
 • ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დანართის ასლი დედანთან ერთად;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის(პასპორტის) ასლი დედანთან ერთად;
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ვაჟებმა წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობა ან სამხედრო ბილეთი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და მისი ასლი;
 • გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი;
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა

ფორმის შესავსებად აუცილებელია: 1:მეილის ქონა Google(Gmail)-ზე!!!

2: ფორმის შევსებამდე შედით თქვენს მეილზე.

3: იხილეთ რექტორის სახელზე შესავსები განაცხადის ნიმუში.


დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ....