გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისისი სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2022-2023 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.


სპეციალობა: სისხლის სამართალიგამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება წერითი ფორმით (ტესტირება).

საგამოცდო საგნები:

  • სპეციალობა (სისხლის სამართალი) - 13.09.2022 წ. 11:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 14.09.2022 წ. 11:00 სთ.საგამოცდო საკითხები
სპეციალობა: კერძო სამართალიგამოცდა სპეციალობაში ჩატარდება წერითი ფორმით (ტესტირება).

საგამოცდო საგნები:

  • სპეციალობა (კერძო სამართალი) - 13.09.2022 წ. 14:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება - 14.09.2022 წ. 11:00 სთ.საგამოცდო საკითხები

საბუთების მიღების ვადა: 29 აგვისტოდან 09 სექტემბრის ჩათვლით.