გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.


სპეციალობა: სისხლის სამართალი

სასწავლო წელი: 2016 - 2017 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (სისხლის სამართალი)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 08.09.2016 წ. 10:00 სთ.
 • უცხო ენა - 09.09.2016 წ. 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხებისპეციალობა: კერძო სამართალი

სასწავლო წელი: 2016 - 2017 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (კერძო სამართალი)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 08.09.2016 წ. 13:00 სთ.
 • უცხო ენა - 09.09.2016 წ. 13:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები