გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2018-2019 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.


სპეციალობა: სისხლის სამართალი

სასწავლო წელი: 2018 - 2019 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (სისხლის სამართალი)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 11.09.2018 წ. 11:00 სთ.
 • უცხო ენა - 12.09.2018 წ. 11:00 სთ.

საგამოცდო საკითხებისპეციალობა: კერძო სამართალი

სასწავლო წელი: 2018 - 2019 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (კერძო სამართალი)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 11.09.2018 წ. 14:00 სთ.
 • უცხო ენა - 12.09.2018 წ. 14:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები