გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი

სასწავლო წელი: 2016 - 2017 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა)
 • უცხო ენა

გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 15.09.2016 წ. 10:00 სთ.
 • უცხო ენა - 16.09.2016 წ. 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხებისპეციალობა: საბანკო საქმე

სასწავლო წელი: 2016 - 2017 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (საბანკო საქმის საფუძვლები)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 15.09.2016 წ. 13:00 სთ.
 • უცხო ენა - 16.09.2016 წ. 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხებისპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება (საქართველო - დიდი ბრიტანეთი)

სასწავლო წელი: 2016 - 2017 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (ბიზნესის საფუძვები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 15.09.2016 წ. 17:00 სთ.
 • უცხო ენა - 16.09.2016 წ. 12:00 სთ.

საგამოცდო საკითხებისპეციალობა: რეკრეაციული ტურიზმი

სასწავლო წელი: 2016 - 2017 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (ტურიზმის საფუძვლები)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა, და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 15.09.2016 წ. 15:00 სთ.
 • უცხო ენა - 16.09.2016 წ. 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები