გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2020-2021 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.სპეციალობა:

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი

სასწავლო წელი: 2020-2021 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა)
 • უცხო ენა

გამოცდის ფორმა:

 • (წერა და ზეპირი) შერეული(სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 14.09.2020 წ. 10:00 სთ.
 • უცხო ენა - 15.09.2020 წ. 10:00 სთ.


საგამოცდო საკითხები


სპეციალობა: საბანკო საქმე


სასწავლო წელი: 2020-2021 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (საბანკო საქმის საფუძვლები)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • (წერა და ზეპირი) შერეული (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 14.09.2020 13:00 სთ.
 • უცხო ენა - 15.09.2020 წ. 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხებისპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია


სასწავლო წელი
2020-2021 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (მასობრივი კომუნიკაცია)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • (წერა და ზეპირი) შერეული (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 14:09.2020 წ. 15:00 სთ.
 • უცხო ენა - 15.09.2020 წ. 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები