გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2019-2020 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.სპეციალობა:

საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი

სასწავლო წელი: 2019-2020 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა)
 • უცხო ენა

გამოცდის ფორმა:

 • (წერა და ზეპირი) შერეული(სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 12.09.2019 . 10:00 სთ.
 • უცხო ენა - 13.09.2019 . 10:00 სთ


საგამოცდო საკითხები


სპეციალობა: საბანკო საქმე


სასწავლო წელი: 2019-2020 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (საბანკო საქმის საფუძვლები)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • (წერა და ზეპირი) შერეული (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 12.09.2019 . 13:00 სთ.
 • უცხო ენა - 13.09.2018 . 10:00 სთ

საგამოცდო საკითხებისპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია


სასწავლო წელი
2019-2020 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (მასობრივი კომუნიკაცია)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • (წერა და ზეპირი) შერეული (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 12.09.2019 . 15:00 სთ.
 • უცხო ენა - 13.09.2019 . 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები