გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი

სასწავლო წელი: 2017 - 2018 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა)
 • უცხო ენა

გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 14.09.2017 წ. 10;00 სთ.
 • უცხო ენა - 15.09.2017 წ. 10:00 სთ

საგამოცდო საკითხებიგურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის ადმინისტრირება

(ერთობლივი სამაგისტრო პროგრამა (საქართველო - დიდი ბრიტანეთი)

სასწავლო წელი: 2017 - 2018 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა)
 • უცხო ენა

გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 14.09.2017 წ. 17:00 სთ.
 • უცხო ენა - 15.09.2017 წ. 12:00 სთ.


საგამოცდო საკითხები


სპეციალობა: საბანკო საქმე

სასწავლო წელი: 2017 - 2018 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (საბანკო საქმის საფუძვლები)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 14.09.2017 წ. 13:00 სთ.
 • უცხო ენა - 15.09.2017 წ. 10:00 სთ

საგამოცდო საკითხები


სპეციალობა: რეკრეაციული ტურიზმი


სასწავლო წელი: 2017 - 2018 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (ტურიზმის საფუძვლები)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა, და ზეპირი) (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 14.09.2017 წ. 15:00 სთ.
 • უცხო ენა - 15.09.2017 წ. 10:00 სთ

საგამოცდო საკითხები