გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2022-2023 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი


საგანი: ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა

  • შერეული ფორმა (წერა და ზეპირი) - 12.09.2022 წ. 16:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 14.09.2022 წ. 10:00 სთ.


საგამოცდო საკითხები


სპეციალობა: საბანკო საქმე


საგანი: საბანკო საქმის საფუძვლები

  • შერეული ფორმა (წერა და ზეპირი) - 12.09.2022 წ. 13:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 14.09.2022 წ. 10:00 სთ.

საგამოცდო საკითხები
სპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია


საგანი: მასობრივი კომუნიკაცია:

  • შერეული ფორმა (წერა და ზეპირი) - 12.09.2022 წ. 10:00 სთ.
  • უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება - 14.09.2022 წ. 10.00 სთ.საგამოცდო საკითხები


საბუთების მიღების ვადა: 01 სექტემბრიდან 09 სექტემბრის ჩათვლით.