გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2018-2019 სასწავლო წლისათვის მაგისტრატურის საფეხურზე.სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი

სასწავლო წელი: 2018 - 2019 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა)
 • უცხო ენა

გამოცდის ფორმა:

 • (წერა და ზეპირი) შერეული(სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 17.09.2018 წ. 10:00 სთ.
 • უცხო ენა - 19.09.2018 წ. 10:00 სთ

საგამოცდო საკითხებისპეციალობა: საბანკო საქმე


სასწავლო წელი: 2018 - 2019 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (საბანკო საქმის საფუძვლები)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • (წერა და ზეპირი) შერეული (სპეციალობა)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 17.09.2018 წ. 13:00 სთ.
 • უცხო ენა - 18.09.2018 წ. 10:00 სთ

საგამოცდო საკითხები


სპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია


სასწავლო წელი: 2018 - 2019 წწ.

საგამოცდო საგნები:

 • სპეციალობა (მასობრივი კომუნიკაცია)
 • უცხო ენა


გამოცდის ფორმა:

 • შერეული (წერა და ზეპირი)
 • ტესტირება, გასაუბრება (უცხო ენა)

გამოცდის ჩატარების თარიღი:

 • სპეციალობა - 17.09.2018 წ. 15:00 სთ.
 • უცხო ენა - 18.09.2018 წ. 10:00 სთ

საგამოცდო საკითხები