განცხადებები და ანონსები

მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

27 ივლისი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2018-2019 სასწავლო წლის მაგისტრატურის სწავლების საფეხურის შემდეგ სპეციალობებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
  • საბანკო საქმე;
  • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

  • სისხლის სამართალი;
  • კერძო სამართალი.

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 5 სექტემბრიდან 14 სექტემბრის ჩათვლით.

სამართლის ფაკულტეტზე საბუთების მიღება იწარმოებს 2018 წლის 3 სექტემბრიდან 7 სექტემბრის ჩათვლით.

ინფორმაცია მაგისტრატურის საფეხურზე საგამოცდო თარიღების, გამოცდის ფორმისა და საგამოცდო საკითხების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ უნივერსიტეტის ვებ გვერდის შემდეგ ლინკებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი