განცხადებები და ანონსები

მაგისტრატურის საფეხურზე სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

13 სექტემბერი 2021

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აგრძელებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლის მაგისტრატურის სწავლების საფეხურის შემდეგ სპეციალობებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

 • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი;
 • საბანკო საქმე;
 • მასობრივი კომუნიკაცია.

სამართლის ფაკულტეტი

 • სისხლის სამართალი;
 • კერძო სამართალი.

გთავაზობთ 2021/2022 სასწ/წ. შიდა სამაგისტრო გამოცდების გრაფიკს:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

 • სპეციალობა: საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი
 • საგანი: ბიზნესის საფუძვლები, მიკრო და მაკრო ეკონომიკა

შერეული ფორმა (წერა და ზეპირი) - 07.10.2021 წ. 10:00 სთ

უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 07.10.2021 წ. 13:00 სთ

 • სპეციალობა: საბანკო საქმე
 • საგანი: საბანკო საქმის საფუძვლები

შერეული ფორმა (წერა და ზეპირი) - 07.10.2021 წ. 10:00 სთ

უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 07.10.2021 წ. 13:00 სთ

 • სპეციალობა: მასობრივი კომუნიკაცია
 • საგანი: მასობრივი კომუნიკაცია

შერეული ფორმა (წერა და ზეპირი) - 07.10.2021 წ. 10:00 სთ

უცხო ენა (ტესტირება, გასაუბრება) - 07.10.2021 წ. 13:00 სთ

სამართლის ფაკულტეტი

გამოცდა სპეციალობაში: გამოცდა ჩატარდება შერეული ფორმით (წერა და ზეპირი)

სპეციალობა: სისხლის სამართალი: 07.10.2021 წ - 10:00 სთ.

კერძო სამართალი: 07.10.2021 წ - 10:00 სთ.

გამოცდა ჩატარდება შერეული ფორმით (წერა და ზეპირი)

ტესტირება/გასაუბრება უცხო ენაში

სისხლის სამართალი: 07.10.2021 წ - 13:00 სთ

კერძო სამართალი: 07.10.2021 წ - 13:00 სთ

საბუთები მიიღება 4 ოქტომბრიდან 6 ოქტომბრის ჩათვლით, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.


ინფორმაცია საგამოცდო საკითხების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ უნივერსიტეტის ვებ გვერდის შემდეგ ლინკებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

სამართლის ფაკულტეტი


ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა

ფორმის შესავსებად აუცილებელია: 1:მეილის ქონა Google(Gmail)-ზე!!!

2: ფორმის შევსებამდე შედით თქვენს მეილზე.

3: იხილეთ რექტორის სახელზე შესავსები განაცხადის ნიმუში.