განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება შემოდგომის სემესტრის მობილობა

16 ივლისი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობას ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სწავლების შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ფინანსები)
  • ტურიზმი
  • ჟურნალისტიკა
  • ფსიქოლოგია

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

  • საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტი
  • საბანკო საქმე
  • მასობრივი კომუნიკაცია

სამართლის ფაკულტეტი

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

  • სამართალი

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამები:

  • სისხლის სამართალი
  • კერძო სამართალი

მობილობის მსურველმა სტუდენტებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ელექტრონულ პორტალზე – www.students.emis.ge

ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა – 2020 წლის 31 ივლისიდან 2020 წლის 19 აგვისტოს 18:00 სთ-მდე.

ლექტრონულ პორტალზე დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის უნივერსიტეტში გამოცხადების და აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის ვადა - 2020 წლის 02 სექტემბრიდან 11 სექტემბრის ჩათვლით.

დაწვრლებითი ინფორმაცია იხილეთ....