განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: ცხადდება აკადემიური კონკურსი

21 ნოემბერი 2022

შპს ,,გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი" აცხადებს აკადემიურ კონკურსს შემდეგი მიმართულებებით:

აკადემიური ნიშნით:

მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები

 • პროფესორი (2 ვაკანტური ადგილი)

ინგლისური ფილოლოგია

 • ასოცირებული პროფესორი (6 ვაკანტური პოზიცია)

ინგლისური ფილოლოგია

 • ასისტენტ პროფესორი (3 ვაკანტური პოზიცია)

ინგლისური ფილოლოგია

 • პროფესორი (1 ვაკანტური პოზიცია)

სინოლოგია Sinology

 • ასოცირებული პროფესორი (3 ვაკანტური პოზიცია)

სინოლოგია Sinology

 • ასისტენტ პროფესორი (3 ვაკანტური პოზიცია)

სინოლოგია Sinology

პროფესიული ნიშნით:

მიმართულება: ჰუმანიტარული მეცნიერებები

 • პროფესორი (2 ვაკანტური პოზიცია)

ინგლისური ფილოლოგია

 • ასოცირებული პროფესორი (6 ვაკანტური პოზიცია)

ინგლისური ფილოლოგია

 • ასისტენტ პროფესორი (3 ვაკანტური პოზიცია)

ინგლისური ფილოლოგია

 • პროფესორი (1 ვაკანტური პოზიცია)

სინოლოგია Sinology

 • ასოცირებული პროფესორი (3 ვაკანტური პოზიცია)

სინოლოგია Sinology

 • ასისტენტ პროფესორი (3 ვაკანტური პოზიცია)

სინოლოგია Sinology

კონკურსანტთა საბუთების მიღება იწარმოებს 20 დეკემბრიდან, 30 დეკემბრის ჩათვლით.

აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველებმა დოკუმენტები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ

ელ ფოსტაზე hr@gttu.edu.ge ან წარმოადგინოთ შპს ,,გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის" კანცელარიაში.

 • კონკურსის პირველი ეტაპი ჩატარდება არა უგვიანეს 2023 წლის 9 იანვარს;
 • მეორე ეტაპი ტარდება არა უგვიანეს 2023 წლის 12 იანვარს;
 • კონკურსის შედეგები გამოცხადდება არა უგვიანეს 2023 წლის 16 იანვარს;
 • კონკურსანტების მიერ სააპელაციო განცხადებების წარდგენის ვადაა 2023 წლის 17 იანვრიდან, 19 იანვრის ჩათვლით;
 • კონკურსის საბოლოო შედეგები, აპელაციის გათვალისწინებით განისაზღვრება 2023 წლის 27 იანვარს.


განცხადების ფორმა

კონკურსანტის ანკეტა


საკონკურსო პირობები იხილეთ

დანართი 1

დანართი 2

დანართი 3

დანართი 4


ბრძანება აკადემიური თანამდებობების დაკავების შესახებ