განცხადებები და ანონსები

ყურადღება: მოწვეული სპეციალისტების თანამდებობის დასაკავებლად ცხადდება კონკურსი

26 ივლისი 2019

მიმდინარე წლის 25 ივლისიდან გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედ საბაკალავრო პროგრამებზე ცხადდება კონკურსი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მოწვეული სპეციალისტების თანამდებობის დასაკავებლად 3 (სამი) წლის ვადით, ინგლისური და გერმანული ენების მიმართულებით

კონკურსანტების საბუთების მიღება იწარმოებს მ/წლის 02 სექტემბრიდან 13 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 10:00 საათიდან 16:00 საათამდე.

კონკურსი ჩატარდება მ/წლის 23 სექტემბერს.

განცხადება

ანკეტა

კონკურსის თაობაზე დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ...

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმი

ბრძანება