კურსების ავტორები და ტრენერები

GTTU TCC

გიორგი მათიაშვილი

გთსუ რექტორი
დოქტორი, პროფესორი, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
აშშ წმინდა გიორგის სახელობის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის საპატიო დოქტორი

კროს-კულტურული კომუნიკაციები ბიზნეს მოლაპარაკებებში

ნიკო კვარაცხელია

დოქტორი, გთსუ ბიზნესის მართვის კათედრის პროფესორი, ტურიზმის ექსპერტი


გიდის სტანდარტები

მაია უკლება

გთსუ რექტორის მოადგილე,
დოქტორი, პროფესორი, ტურიზმის მკვლევართა საერთაშორისო ასოციაციის (AIEST) რეგულარული წევრი; ტურიზმის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების ხელმძღვანელი


მდგრადი ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი

თალიკო ჟვანია

დოქტორი, პროფესორი, ინფორმატიკის კათედრის გამგე

სოციალური მედია და ინტერნეტ- ტექნოლოგიები ტურიზმში

ლალი ჩაგელიშვილი-აგლაძე

დოქტორი, პროფესორი, ბიზნესის მართვის კათედრის გამგე
ბიზნესის აკადემიის აკადემიკოსი


ცვლილებების მენეჯმენტი

გელა ალადაშვილი

დოქტორი, პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი


ორგანიზაციული განვითარება