ტრენინგისა და კონსალტინგის ცენტრი

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის

სასწავლო უნივერსიტეტი

ტრენინგისა და კონსალტინგის ცენტრი

ჩვენ შესახებ:

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისისსასწავლო უნივერსიტეტის ტრენინგისა და კონსალტინგის ცენტრი (GTTU TCC) შეიქმნა 2016 წელს, ევროკავშირის პროექტის -„კომპეტენციის ცენტრების ქსელი საკრუიზო ტურიზმის განვითარებისათვის შავი ზღვის რეგიონში“ („Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea region“ :Project No.543681-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES-CruiseT) ფინანსური და ტექნიკური უზრუნველყოფით.

ტრენინგ ცენტრი თანამშრომლობს საქართველოს სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებთან, აგრეთვე გერმანიის, სლოვაკეთის, იტალიის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ლიტვის და უკრაინის უნივერსიტეტებთან.

რას გთავაზობთ:

GTTTU TCC გთავაზობთ ტემპუსის პროექტის ფარგლებში მომზადებულ, თანამედროვე თეორიულ და პრაქტიკულ მიდგომებზე დაფუძნებულ სასერტიფიკატო კურსებს. უახლეს ინფორმაციასა და ტენდენციებზე დაფუძნებული კურსები ხელს შეუწყობს პრაქტიკული ხასიათის უნარ-ჩვევებისა და სპეციფიკური საკითხების ცოდნის გაღრმავებას, საბოლოოდ კი მუშაობის ხარისხისა და ეფექტიანობის სწრაფ გაუმჯობესებას.

ეს კურსებია:

 1. მდგრადი ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი;
 2. კულტურათა შორის კომუნიკაციები ბიზნეს მოლაპარაკებებში;
 3. გიდის სტანდარტები;
 4. სოციალური მედია და ინტერნეტ ტექნოლოგიები ტურიზმში;
 5. ორგანიზაციული განვითარება;
 6. ცვლილებების მენეჯმენტი;
 7. ადამიანური რესურსების მართვა.

ტრენინგის ტიპი:

ტრენინგის ტიპი მოქნილია და ტარდება:

 • ადგილზე -გთსთსუს ტრენინგისა და კონსალტინგის ცენტრში;
 • ადგილზე - კომპანიაში.

ხანგრძლივობა და ფორმატი

52 საათი (ორი კვირა) და/ან 25 საათი (ერთი კვირა);

4 სთ მეცადინეობა (შესვენებით)

ტრენინგ-სესიის სტრუქტურა:

 • თეორიული მასალის გადაცება/ პრეზენტაცია (1 საათი)
 • პრეზენტაციაზე განხილული მასალების ადაპტაცია პრაქტიკულ ამოცანებში და მათზე დამოუკიდებელი მუშაობა (2 საათი)
 • შესრულებული ამოცანის პრეზენტაცია და უკუკავშირი (1 საათი)

ვინ შეიძლება დაესწროს

კურსები რეკომენდებულია:

 • ტურისტული სააგენტოებისა და ტურისტული ოპერატორების წარმომადგენელთათვის;
 • ტურისტული ცენტრების წარმომადგენელთათვის;
 • დესტინაციის ტურიზმის პოლიტიკისა და სტატეგიის შემუშავებაზე პასუხისმგებელ პირთათვის;
 • ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთათვის;
 • გიდებისთვის;
 • აკადემიური წრეების წარმომადგენელთათვის;
 • სტუდენტთათვის

ტრენინგების მონაწილეები მიიღებენ:

 1. სატრენინგო მასალებს (პრეზენტაციის კრებულებს, სავარჯიშო მასალებს)
 2. სატრენინგო მასალებსა და სახელმძღვანელოებს ელექტრონულად (CD დისკი)
 3. ტრენინგის გავლის დამადასტურებელ სერტიფიკატს.

ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობაა 10-15;

კურსის ღირებულება: ერთკვირიანი -150 ლარი; ორკვირიანი 300 ლარი. სტუდენტები მიიღებენ 30%-იან ფასდაკლებას.

ეგისტრაციის დასრულება: რეგისტრაცია მუდმივად გაგრძელდება.

ტრენინგის დაწყება: ტრენინგი დაიწყება ჯგუფის შედგენისთანავე.

ტრენინგის მონაწილეობის მსურველებმა უნდა გაიარონ წინასწარი რეგისტრაცია.

ატარების ადგილი: გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ტრენინგისა და კონსალტინგის ცენტრი

მისმართ: თბილისი, სამღერეთის ქუჩა 5 (ნაძალადევის რ-ნი);

დამკვეთ კომპანიაში ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში მისამართი გამოქვეყნდება მოგვიანებით.

კოორდინატორი: პროფ. თალიკო ჟვანია taliko.zhvania@gttu.edu.ge ტელ. 599906595

საკონტაქტო პირი: მაია მჭედლიშვილი maia.mchedlishvili@gttu.edu.ge ტელ: 593991337