რეგისტრაცია

ტრენინგის მონაწილეობის მსურველებმა უნდა შეავსონ სააპლიკაციო ფორმა და გადაუგზავნონ საკონტაქტო პირს.

სააპლიკაციო ფორმა