ახალი ამბები

ვებინარი: ტოლერანტულობის ანთროპოლოგიური, აქსიოლოგიური, პრაქსიოლოგიური და ფსიქოლოგიური კონტექსტი

24 დეკემბერი 2020

დღეს, 24 დეკემბერს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ორგანიზებით ვებინარი ჩატარდა.

ვებინარის სახელწოდება იყო „ტოლერანტულობის ანთროპოლოგიური, აქსიოლოგიური, პრაქსიოლოგიური და ფსიქოლოგიური კონტექსტი“.

ვებინარს უძღვებოდა ლანა სულხანიშვილი - ფსიქოლოგიის აკადემიური დოქტორი.