ახალი ამბები

თუნიში გერმანელი პროფესორის ლექციათა კურსი მიმდინარეობს

21 მაისი 2019

2019 წლის 20 მაისიდან გთუნიში გერმანელი პროფესორის ლექციათა კურსი მიმდინარეობს.

სალექციო კურსს უძღვება დოქტორი რაინჰარდ პაულინგი.

კურსის სახელწოდებაა ევროპული სამართალი”.

კურსის ფარგლებში სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტები გაეცნობიან ევროპული სამართლის შემდეგ საკითხებს:

  • ლისაბონის ხელშეკრულება (ძალაუფლების ბალანსი, უფლებათა დელეგირება, გადაწყვეტილებათა დეფიციტი);
  • ევროკავშირის პოლიტიკა (შიდა ბაზარი, უსაფრთხოების და თავდაცვის ზოგადი პოლიტიკა და საგადასახადო სისტემა).
სასწავლო კურსი 24 მაისს დასრულდება.