კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

სემინარი „სწავლების თანამედროვე მეთოდები“ დასრულდა

5 აპრილი 2011
2011 წლის 22 მარტიდან 6 აპრილამდე გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „სწავლების თანამედროვე მეთოდები“.

ტრეინინგი გთსუ-ის ტრენინგ-ცენტრის ეგიდით ჩატარდა. ტრენინგს უძღვებოდა უნივერსიტეტის ტრენინგ-ცენტრის კონსულტანტი, ექსპერტი ნიდერლანდებიდან პიტერ კეტი.

სწავლების პერიოდში განხილული იყო ისეთი თემები როგორიცაა: დამოუკიდებელი სწავლება, ინტერაქტიული სწავლების განსხვავებული მეთოდები, გუნდური მუშაობა, როლური თამაშები, დისკუსიები და სხვა.

ტრენინგს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის 23 პროფესორ-მასწავლებელი ესწრებოდა.

ტრეინინგის ბოლო დღეს პროფესორ-მასწავლებლებს სპეციალური სერტიფიკატები გადაეცათ.