კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

სტუდენტთა მეოთხე სამეცნიერო კონფერენციები დასრულდა

24 მაისი 2013


2013 წლის 24 მაისს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მეოთხე სამეცნიერო–შემოქმედებითი კონფერენციები დასრულდა.

კონფერენციაზე შვიდი სექცია მუშაობდა: საზოგადოებრივი მეცნიერებები (თავმჯდომარე: პროფესორი რ. ბალანჩივაძე), ეკონომიკა (თავმჯდომარე: პროფესორი: ს. თავართქილაძე), საჯარო სამართალი (თავმჯდომარე: პროფესორი: გ. ლობჟანიძე), ჟურნალისტიკა (თავმჯდომარე: მ. ვეკუა), ტურიზმი (თავმჯდომარე: პროფესორი: მ. უკლება), ბიზნესი (თავმჯდომარე: პროფესორი: ლ. ჩაგელიშვილი), კერძო სამართალი (თავმჯდომარე: პროფესორი შ. ქურდაძე).

მიმდინარე წელს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია თემატურად მრავალფეროვანი და უფრო საინტერესო გამოვიდა.
კონფერენციაზე წარმოდგენილ ნამუშევართა უმრავლესობა კრეატიულობით, შემოქმედებითი მიდგომითა და თემისადმი სიღრმისეული კვლევის მაღალი დონით გამოირჩოდა.

ნომინაციებში გამარჯვებულთა ვინაობა ასე გადანაწილდა:

სამართლის ფაკულტეტი

 • გიორბელიძე დარეჯანი – „ადგილობრივი თვითმმარველობის პრობლემა თანამედროვე საქართველოში“ – საუკეთსო ნაშრომი;
 • მარიამიძე სოფო – „ილია ჭავჭვაძისა და არჩილ ჯორჯაძის ეროვნული კონცეფცია“ – აქტუალური თემა;
 • ყუფარაძე გვანცა – „სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა საქართელოში“ – ორიგინალური კვლევა;
 • ბაკურაძე მარიამი – „აუცილებელი მოგერიება“ – პრაქტიკული მნიშვნელობა;
 • მეზვრიშვილი გიგა – „დანაშაულის მცდელობა“ – ინოვაციური მიდგომა;
 • აბრამიშვილი ანა – „მთავრობის ადგილი და როლი სახელმწიფო ორგანოთა სისტემაში“ – საუკეთსო პრეზენტაცია.
 • სებისკვერაძე გვანცა – „მფლობელობა“ – ინოვაციური მიდგომა;
 • კოშკაძე მარიამი – „საქორწინო კონტრაქტის ნამდვილობის პირობები“ – ორიგინალური კვლევა;
 • ქიმაძე ნატო – „ექსპერტიზის როლი მამობის სასამართლო წესის დადგენისას – აქტუალური თემა;
 • ასათიანი ნინო – „ადგილობრივი თვითმმართველობის სათავეებთან“ – საუკეთესო პრეზენტაცია.

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი

 • კიკაბიძე მარიამი – „საინვესტიციო რისკები და მათი მართვა“ – საუკეთესო ნაშრომი;
 • ჯავახიშვილი ელენე – „საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკა და ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება, რეალობა და მომავალი“ – საუკეთესო ნაშრომი;
 • ქარდავა ანა – „სასკოლო ექსკურსიები ტურიზმში“ – საუკეთესო ნაშრომი;
 • იმერლიშვილი გიორგი – „ინფლაცია საქართველოში და ეროვნული ბანკის ანტიინფლაციური პილიტიკა“ – აქტუალური თემა;
 • კვარაცხელია თამუნა – „ინვესტირების შიგა წყაროები საქართველოში“ – აქტუალური თემა;
 • ლობჟანიძე ანა, ყურაშვილი თათია – „ელექტრონული კომერციის განვითარების ტენდენციები საქართველსა და მსოფლიოში“ – საუკეთესო პრეზენტაცია;
 • კვარცხალაია ლევანი – „საქართველოს ხელისუფლების საფინანსო–საბიუჯეტო პოლიტიკა განვითარების თანამედროვე ეტაპზე“ – პრაქტიკული მნიშვნელობა;
 • გოქაძე ლიკა – „პრივატიზაციის ინსტიტუციური საფუძვლები და საინვესტიციო გარემო საქართველოში“ – პრაქტიკული მნიშვნელობა;
 • ლეჟავა ლევანი – „ღვინის ტურიზმის განვითარება საქართველოში“ – პრაქტიკული მნიშვნელობა;
 • ჭანტურია ნინო – „მარკეტინგი თანამედროვე კომპანიებში“ – ორიგინალური კვლევა.

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 • ხარაბაძე ნათია, ჭიღვარია რუსუდანი – „ინტერნეტის ესთეტიზაციის გენეზისისათვის“ – საუკეთესო ნაშრომი;
 • დავითაძე მზისა – „არის თუ არა ადამიანის სიცოცხლე უმაღლესი ღირებულება?“ – საუკეთესო პრეზენტაცია;
 • ხუსკივაძე ნინო – „ახალი ჟურნალიზმის ზოგიერთი ტენდენცია ამერიკულ ლიტერატურაში (ჰანტერ ტომპსონი)“ – საუკეთესო პრეზენტაცია;
 • დემეტრაშვილი გვანცა _ „მხატვრული სახის სპეციფიკა მეოცე საუკუნის ინგლისური აღზრდის რომანში (სტივენ დედალოსი – ჯ. ჯოისი „ხელოვანის პორტრეტი ახალგაზრდობისას“)“ – ორიგინალური კვლევა;
 • გიორგელაშვილი თეონა – „ჯერ ეროვნული და შემდეგ ზოგადსაკაცობრიო“ – აქტუალური თემა;
 • ანდიაშვილი ნინო – „ინტერნეტის რეგულირებისა და თვითრეგულირების ასპექტები“ – აქტუალური თემა;
 • გორგილაძე მარიამი – „ინტერნეტი და მე“ – ინოვაციური მიდგომა;
 • ბაქრაძე მარიამი – „თანამედროვე ქართული მასმედიის ენისა და სტილის საკითხები“ – პრაქტიკული მნიშვნელობა.;
 • მაჭავარიანი ნინო – „ტელევიზია და ფსიქოტრავმა“ – პრაქტიკული მნიშვნელობა.

იხილეთ ფოტო გალერეა...