კურსდამთავრებულები და მეგობრები

 მერაბ გაბუნია

მერაბ გაბუნია

შპს "პარკ ჰოტელი'' - დირექტორი


დავამთავრე თბილისის ეკონომიკიურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, სადაც გავიარე ოთხ წლიანი პროფესიული კურსი, რამაც მომცა უდიდესი ცოდნა და სურვილი გამეგრძელებინა სწავლა, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში.

სამაგისტრო პროგრამის სწავლებისას, გავიარე ფინანსებისა და საბანკო საქმის კურსი, მივიღე მაგისტრის ხარისხი. აქ მიღებული განათლება და გამოცდილება წარმატებულად გამოვიყენე კარიერულ ცხოვრებაში. მინდა მადლობა გადავუხადო ბატონ გურამ თავართქილაძეს და პროფესორ მასწავლებლებს რომ მომეცა საშუალება მესწავლა ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტში და მინდა ვუსურვო ამჟამინდელ და მომავალ სტუდენტებს შეინარჩუნონ უნივერსიტეტის ტრადიციები და მიაღწიონ დასახულ მიზანს, წარმატებას!

ახალი ამბები

სტუდენტები მონაცემთა სივრცითი ანალიზის ტექნოლოგიებს შეისწავლიან

16 თებერვალი 2012

2012 წლის 16 თებერვალს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტში საქართველოში გეოინფორმაციული სისტემის განვითარების ფონდის ექსპერტმა ზურაბ ლაოშვილმა გეოინფორმაციული სისტემების პროგრამის პრეზენტაცია მოაწყო.

ახალი სასწავლო კურსი – გეოინფორმაციული სისტემები ტურიზმში – უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის ტურიზმის მიმართულების სტუდენტებს მეორე სემესტრიდან წაეკითხებათ.

რა დასამალია და დღეს წარმატებულია ის, ვისაც ხელთ აქვს დინამიური ინფორმაციის მართვის ტექნოლოგური საშუალებები. ამ მხრივ გამორჩეული ადგილი უკავია მონაცემთა სივრცითი ანალიზის ტექნოლოგიებს, რომელიც ერთდროულად რამდენიმე ამოცანის გადაჭრის შესაძლებლობას იძლევა. იგი გეოგრაფიისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების შეერთების შედეგია და გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემის (გის) სახელით არის ცნობილი.

სივრცითი მონაცემების გის ანალიზის შედეგები საფუძვლად უდევს ეკონომიკის არაერთი დარგის დაგეგმარებასა და განვითარებას. მათ შორის, აღსანიშნავია ტურისტული ინდუსტრია, რომლის განვითარებაც მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია სივრცითი მონაცემების მართვაზე. ტურიზმის, როგორც ეკონომიკის დარგის დაგეგმარება და განვითარება, მრავალწახნაგოვანი, ერთმანეთთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და ანალიზის გარეშე წარმოუდგენელია. გეოგრაფიულ ინფორმაციული სისტემების ტექნოლოგიებს კი ამ საქმეში ბადალი არ მოეპოვება.

პროგრამის პრეზენტაციას უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე მაია უკლება, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ვაჟა ხუჭუა, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი გელა ალადაშვილი, ინფორმატიკის კათედრის ხელმძღვანელი თალიკო ჟვანია და აკადემიური პერსონალი ესწრებოდა.