ახალი ამბები

სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებმა აკრედიტაცია გაიარა!

22 ოქტომბერი 2018

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებს მიენიჭა აკრედიტაცია.

ვულოცავთ უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებს, ყველა თანამშრომელს და სტუდენტს!