ახალი ამბები

ონლაინ სემინარი: საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობა ეროვნული კვალიფიკაციების განახლებულ ჩარჩოსთან

18 ნოემბერი 2020

2020 წლის 17 ნოემბერს გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერტსიტეტში ჩატარდა ონლაინ სემინარი თემაზე: „საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობა ეროვნული კვალიფიკაციების განახლებულ ჩარჩოსთან“.

სემინარს უძღვებოდა უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი მაია უკლება.