კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

ნოტარიუსთა პალატასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

18 მარტი 2011

2011 წლის 18 მარტს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტსა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმი მიზნად ისახავს სტუდენტების პროფესიული მომზადებისათვის ხელის შეწყობას, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავებასა და კვალიფიციური კადრების მომზადებას.

მემორანდუმის ფარგლებში დაგეგმილია სტუდენტებთან სისტემატური შეხვედრებისა და სემინარების ორგანიზება. ამასთან ერთად, სტუდენტებს მიეცემათ შესაძლებლობა პრაქტიკული სწავლება გაიარონ ნოტარიუსთა პალატასა და სანოტარო ბიუროებში.

უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის სანოტარო საქმიანობის პრაქტიკული სწავლება სისტემატურ ხასიათს მიიღებს, რაც სამომვლოდ მათ დასაქმებასა და პროფესიულ წინსვლას შეუწყობს ხელს.

მემორანდუმს ხელი მოაწერეს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი მათიაშვილმა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის თავმჯდომარემ ნინო ხოფერიამ.