კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

შეხვედრა გურამ დოჩანაშვილთან

22 ნოემბერი 2011

2011 წლის 22 ნოემბერს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტები თანამედროვეობის ერთ-ერთ უდიდეს ქართველ მწერალს– გურამ დოჩანაშვილს შეხვდნენ.

უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზი დაინტერესებულ მსმენელს ვერ იტევდა...
მწერალთან შეხვედრა საოცრად თბილი, გულახდილი, საინტერესო და ორიგინალური გამოვიდა.
იყო ბევრი შეკითხვა... შეკითხვები გავლილი წლებისა და ცხოვრების სხვადასხვა პერიოდის, დღევანდელობისა და წარსულის პარალელების, კანუდოსი – თავისუფლების ქალაქის, სამომავლო ხედვის, შემოქმედებითი მუზის, თანამდროვე მწერლობისა თუ დამწყებთა თაობაზე.
მწერალი კი პასუხობდა.... პასუხობდა გულწრფელად, მამაშვილური სითბოთი და უშუალობით.
სიყვარული, სიკეთე, შეუპოვარი ბრძოლა ბოროტების წინააღმდეგ და თავისუფლებისკენ სწრაფვა – ეს ის თემებია, რომლის შესახებაც დიდხანს გაგრძელდა მსჯელობა.
თუმცა, მოწოდება იმის თაობაზე, რომ ზოგადად ახალგაზდებმა ბევრი უნდა იკითხონ და უნდა უყვარდეთ ერთმანეთი ლაიტმოტივად გასდევდა ამ შეხვედრას.
„დედამიწას სიყვარული ატრიალებს... ასე რომ არა, დაიქცეოდა... ამდენი ცოდვა დაამძიმებდა... ვერ შეძლებდა ბრუნვას, ზოგ–ზოგებისადმი სიყვარული რომ არა“.