ახალი ამბები

ლექციათა კურსი: ევროინტეგრაცია ცენტრალურ ევროპაში: ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილება

10 თებერვალი 2017

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნვერსიტეტში დასრულდა ლექციათა კურსი: ,,ევროინტეგრაცია ცენტრალურ ევროპაში: ვიშეგრადის ქვეყნების გამოცდილება’’ - მეორე ეტაპი.

კურსს უძღვებოდა პროფესორი, დოქტორი პოდრუშიკ სზილარდი (უნგრეთი).

ლექციათა კურსი ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის სასწავლო საგრანტო პროექტის - European Integration in Central Europe: Experience of Visegrad Countries # 61450035 ფარგლებში ჩატარდა.

სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ სტუდენტებს სერტიფიკატები გადაეცათ.