კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

მსჯავრდებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ

16 დეკემბერი 2011

2011 წლის 16 დეკემბერს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა პენიტენციალური სისტემისათვის მოკლე, სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის პირველი ეტაპი დაასრულა.

იმ დღეს რუსთავის მე-16 დაწესებულების ორმოც მსჯავრდებულს მცირე ბიზნესის, ინფორმატიკისა და ინგლისური ენის კურსების დასრულების დამადასტურებელი სერტიფიკატები გურამ

თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა, პროფესორმა გიორგი მათიაშვილმა გადასცა.

სერტიფიკატების გადაცემის ცერემონიალს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე, სამინისტროს დეპარტამენტების ხელძღვანელები: გიორგი ხოჯევანიშვილი, გიორგი ნიორაძე და პრობაციის ექსპერტი ნორვეგიიდან რუნი ფიჯელდი ესწრებოდნენ.

პროგრამის მეორე ეტაპი 2012 წლის თებერვლიდან განახლდება.

ამ მოვლენის ამსახველი ვიდეო მასალა შეგიძლიათ იხილოთ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს ვებ გვერდზე.