ახალი ამბები

გთუნი პროექტ ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის მონაწილეთა კონსორციუმის წევრი გახდა

22 მაისი 2020

გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტსა და ა(ა)იპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017 შორის ხელშეკრულება გაფორმდა.

ხელშეკრულების თანახმად, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნვერსიტეტი პროექტ "ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისთვის" მონაწილეთა კონსორციუმის წევრი გახდა და მიეცა საინფორმაციო საშუალებათა გამოყენების შესაძლებლობა.

ამასთან ერთად, უმაღლესი სასწავლებელი უფლებამოსილია, მონაწილეობა მიიღოს პროექტში "ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის – eIFL",

დაწვრილებითი ინფორმაცია ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების თაობაზე იხილეთ ლინკზე

http://www.gttu.edu.ge/ge/library/chvens-shesakheb