ახალი ამბები

გურამ თავართქილაძის სახელობის უნივერსიტეტს უპირობო ავტორიზაცია მიენიჭა

11 ნოემბერი 2019

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2019 წლის 9 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით, გურამ თავართქილაძის სახელობის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტს უპირობო ავტორიზაცია მიენიჭა.

უნივერსიტეტი უფლებამოსილია განახორციელოს უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამები.

გილოცავთ ყველას - აკადემიურ პერსონალს, სტუდენტებს, თითოეულ თანამშრომელს ამ დიდ წარმატებას.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების

ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილება