კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

განათლების გამოფენა ExpoGeorgia – 2012

23 თებერვალი 2012

2012 წლის 23 თებერვლამდე ExpoGeorgia-ს საგამოფენო დარბაზში განათლების გამოფენა გაიხსნა.

განათლების გამოფენა – 2012, საქართველოში მოქმედი უმაღლესი სასწავლებლების პარალელურად, მონაწილეობას იღებენ ავსტრიის, აზერბაიჯანის, დიდი ბრიტანეთის, თურქეთის, იტალიის, კვიპროსის, ლატვიის, ლიტვის, რუმინეთის, საფრანგეთის, შვეიცარიისა და ჩეხეთის უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები.

განათლების გამოფენის ფარგლებში გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი წარმოდგენილია უნივერსიტეტში მოქმედი ფაკულტეტებით და იმ საგამოფენო მასალით,

რომელიც დააინტერესებთ აბიტურიენტებს და დაეხმარება მათ, სწორად შეარჩიონ მომავალი სპეციალობა.

უნივერსიტეტის საფამოფენო პავილიონში წარმოდგენილია ფოტო, ვიდეო და ის ვიზუალური მასალა, რომელიც დაწვრილებით ინფორმაციას აწვდის ყველა იმ დაინტერესებულ პირს, რომელიც გადაწყვეტს გახდეს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტი.

გამოფენას ბევრი დამთვალიერებელი ჰყავს.

განათლების გამოფენა 26 თებერვლამდე გასტანს.