კურსდამთავრებულები და მეგობრები

 მერაბ გაბუნია

მერაბ გაბუნია

შპს "პარკ ჰოტელი'' - დირექტორი


დავამთავრე თბილისის ეკონომიკიურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი, სადაც გავიარე ოთხ წლიანი პროფესიული კურსი, რამაც მომცა უდიდესი ცოდნა და სურვილი გამეგრძელებინა სწავლა, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში.

სამაგისტრო პროგრამის სწავლებისას, გავიარე ფინანსებისა და საბანკო საქმის კურსი, მივიღე მაგისტრის ხარისხი. აქ მიღებული განათლება და გამოცდილება წარმატებულად გამოვიყენე კარიერულ ცხოვრებაში. მინდა მადლობა გადავუხადო ბატონ გურამ თავართქილაძეს და პროფესორ მასწავლებლებს რომ მომეცა საშუალება მესწავლა ერთ-ერთ საუკეთესო უნივერსიტეტში და მინდა ვუსურვო ამჟამინდელ და მომავალ სტუდენტებს შეინარჩუნონ უნივერსიტეტის ტრადიციები და მიაღწიონ დასახულ მიზანს, წარმატებას!

ახალი ამბები

კრიმინალისტიკური ლაბორატორია – მომავალი იურისტებისათვის

28 თებერვალი 2012

2012 წლის 28 თებერვალს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის განახლებული კრიმინალისტიკური ლაბორატორია დაათვალიერა.

უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობა და აკადემიური პერსონალი, თეორიული ცოდნის მიღების პარალელურად, სტუდენტების პრაქტიკული უნარ–ჩვევების გამომუშავებაზეც ზრუნავენ.

უნივერსიტეტის ამოცანაა, მისცეს სტუდენტებს, პროფესიული და სოციალური მოთხოვნილებების გათვალისწინებით, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული ისეთი ცოდნა და განათლება, რომელიც

შემდგომში მისი ცხოვრებისეული წარმატებისა და წინსვლის გარანტია იქნება.

სამართლის ფაკულტეტის განახლებულ კრიმინალისტიკურ ლაბორატორიაში რეალურ სიტუაციებთან მაქსიმალურად მიახლოებული პირობებია შექმნილი

მომავალი იურისტები, კვალიფიციური სპეციალისტების დახმარებით, კრიმინალისტიკური ტექნიკის, საგამოძიებო ტაქტიკისა და ცალკეული ხასის დანაშაულთა გამოძიების ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხებს შეისწავლიან, როგორიცაა კვალთა და სხვა მტკიცებულებათა გამოვლენა, ფიქსირება და გამოკვლევა, ასევე საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების, ადამიანის სიცოცხლის, საკუთრების წინააღმდეგ მიმართულ, სატრანსპორტო, სამოხელეო თუ სხვა დანაშაულების გამოძიების მეთოდიკის თავისებურებებსაც დაეუფლებიან.

ამ ვიზიტის ამსახველი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ვებ-გვერდზე.