კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

ბილიარდის ტურნირში გამარჯვებულები გამოვლინდნენ

16 დეკემბერი 2011

2011 წლის 16 დეკემბერს გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა უნივერსიტეტის შიდა ბილიარდის ტურნირში მიიღეს მონაწილეობა.

თავდაპირველად ტურნირში მონაწილეობის სურვილი ოცდაშვიდმა სტუდენტმა გამოთქვა. თუმცა, ბოლო ეტაპამდე მხოლოდ თექვსმეტი სტუდენტი მივიდა.
მიუხედავად იმისა რომ ბილიარდის ტურნირში ერთი უნივერსიტეტის სტუდენტები იღებდნენ მინაწილეობას, ტურნირი მაინც დაძაბული და საინტერესო გამოვიდა და საპრიზო ადგილებიც შემდეგნაირად გადანაწილდა:
პირველი ადგილი – სანდრო ნათენაძე (ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი);
მეორე ადგილი – რეზო თხელიძე (ბიზნესის ადმინსტრირების ფაკულტეტი);
მესამე ადგილი – მიხეილ სტურუა (სამართლის ფაკულტეტი).
ტურნირში გამარჯვებულთ თასი და სერიფიკატები გადაეცათ.