კურსდამთავრებულები და მეგობრები

მარიამ კუტალია

მარიამ კუტალია

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტრო


გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი - ადგილი, სადაც გავიზარდე პროფესიული თვალსაზრისით და ჩამოვყალიბდი დამოუკიდებელ პიროვნებად. უნივერსიტეტი, სადაც პირველივე დღიდან თავს ისე ვგრძნობდი, როგორც ოჯახში. აკადემიური პერსონალის, რექტორატისა და თითოეული თანამშრომლის თბილი დამოკიდებულება სტუდენტების მიმართ, კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მაღალი დონის განათლების მიღების საშუალება, პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლება, საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში ჩატარებული ლექცია-სემინარები - აი, ყველაფერი ის, რაც ხდის გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტს ფასეულს და კონკურენტუნარიანს საქართველოს მასშტაბით.

ბედნიერი ვარ, რომ ოთხი წლის განმავლობაში ვიყავი ამ უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის წარჩინებული სტუდენტი, გურამ თავართქილაძის სახელობითი სტიპენდიანტი და ჩემი პირველი სამსახურიც ჩემი უნივერსიტეტის დახმარებით დავიწყე. ახლაც დიდი სიამაყით და სიხარულით ვაგრძელებ სწავლას გთსუ-ს მაგისტრატურაში.

ახალი ამბები

განათლების კვირეულზე „ექსპო ჯორჯიას“ პავილიონში

14 მარტი 2011

2011 წლის 5 მარტიდან 13 მარტის ჩათვლით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და თბილისის მერიის ორგნიზებით „ექსპო ჯორჯიას“ მე-11 პავილიონში უმაღლესი განათლების, საზღვარგარეთ სწავლებისა და სტუდენტური სერვისების პირველი გამოფენა „საქართველოს განათლების კვირეული 2011“ ჩატარდა.

გურამ თავარქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი განათლების კვირეულის ერთ-ერთი მონაწილე იყო და მისი წარმომადგენლები, აბიტურიენტებსა და გამოფენაზე მოსულ დამთვალიერებლებს დაწვრილებით აცნობდნენ ახალ სასწავლო წელთან დაკავშირებულ ყველა სიახლეს.

გამოფენა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა გახსნა. მინისტრი დაინტერესდა გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტით. ეწვია მის პავილიონს და დადებითად შეაფასა უნივერსიტეტის საქმიანობა.

გამოფენაში მონაწილეობენ როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები, საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები.

გამოფენის ფარგლებში ჩატარდა გამოფენაში მონაწილე ორგანიზაციების საქმიანობის პრეზენტაციები და ღია კარის დღეები. აბიტურიენტებს, სტუდენტებს, მათ მშობლებსა და დაინტერესებულ პირებს საშუალება ჰქონდათ, პირადად გასაუბრებოდნენ სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს, გაცნობოდნენ მათ შეთავაზებებს და მიეღოთ საჭირო პასუხები მათთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე.