განცხადებები და ანონსები

საზაფხულო სკოლა თურქეთში (სტაბული)

3 აპრილი 2015

აიდინის უნივერსიტეტი გიწვევთ ორკვირიან საზაფხული სკოლაში 2015 წლის 1 აგვისტოდან 15 აგვისტომდე, შემდეგი მიმართულებებით:

I. ადმინისტრაციული მეცნიერებები

კურსი 1: გლობალიზაცია და განვითარებადი ბაზრები

კურსი 2: ლიდერობა და კულტურა

II. ინჟინერია

კურსი 1: ხილისა და საკონსერვო წარმოების პროცესების გამოყენებითი ტრეინინგი

კურსი 2: რობოტთა მოდელირება და კონტროლინგი

კურსი 3: შესავალი ვებ დიზაინსა და კრეატივში

III. ჯანდაცვის მეცნიერებები

კურსი 1: მარკეტინგი ჯანდაცვის სექტორშიგი

კურსი 2: გენეტიკა: დნმ -თან მუშაობა

IV. ხელოვნება

კურსის დასახელება : თურქული ხელოვნების შესწავლა მუზეუმების განხრით

განთავსება, ღირებულება და რეგისტრაცია:

სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ შემოთავაზებული კურსებიდან ერთ-ერთი. თითოეული კურსის ხანგრძლივობაა 2 კვირა და მოიცავს 50 სალექციო საათს (ლაბორატორიულ სამუშაოებს). სტუდენტები განთავსდებიან აიდინის საუნივერსიტეტო კამპუსში.

კურსის ღირებულებაა 590 აშშ $ ღირებულებეში შედის რეგისტრაცია, კულტურული პროგრამები, საცხოვრებელი); ადრე დარეგისტრირების შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლება და კურსის ღირებულება ამ შემთხვევაში შეადგენს 540 აშშ $;

რეგისტრაციის ვადები:

დასაწყისი: 15 მაისი

დასასრული: 15 ივნისი

საბანკო რეკვიზიტები:

IAU Account Details / USD Account Nummer

Swift Code: TGBATRIS

Garanti Bank: 681-9098089

Garanti Bank IBAN: TR 14 0006 2000 6810 0009 0980 8

ინფორმაციისათვის მიმართეთ:

ლალი ჩაგელიშვილი

ტელ: 2 66 15 12 (+ 125); (599) 27 44 43 (მობ)
ელ. ფოსტა: lali.chagelishvili@gttu.edu.ge; lali-17@hotmail.com


ინგა დიაკონიძე

ტელ: 2 66 15 12 (+149); (577) 18 77 88 (მობ)
ელ ფოსტა: inga.diakonidze@gttu.edu.ge;

ingadiakonidze@yahoo.com

-------------------- ---------------------- --------------------- ------------------------

დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე:

http://www.aydin.edu.tr/summer_school/