განცხადებები და ანონსები

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს მიღებას სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაზე

21 თებერვალი 2019

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-10 ნაკადს.

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა მიმდინარე წლის 1 მარტიდან 31 მარტის ჩათვლით განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის თაობაზე შესაბამის უნივერსიტეტში.

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობისათვის აუცილებელია თანხმობის ფორმის დანართების შევსება:

დანართი 1

დანართი 2

დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანატს.

ტელ: 2 66 15 12 (117 და 139).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

დაწვრილებითი ინფორმაცია სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ http://stajireba.gov.ge/